Sai/lor Moon, min vän
ö/det är dolt, går ej att se
Vad som vän/tar dig
står i stjär/nor/na

I/bland kan ver/klig/het/en va
rätt job/big och tung
för en fjor/ton/å/rig tjej
Hon är ju så ung
Då kan dröm/men om e/vig kär/lek
dold ba/kom må/nen i stjär/nor/nas sken
ge li/te tröst och mod i hjär/tat
Tänk om han finns, kär/le/kens kung?

Ut/i må/nens sken
där finns det hopp, där finns det ro
men på kär/le/ken
törs du in/te tro

Sai/lor Moon, min vän
ö/det är dolt, går ej att se
Vad som vän/tar dig
står i stjär/nor/na